ISK - Halk 2017

ISK 2017

28 Hold ialt 112 skydenede deltagere, som konkurrerede i den ædle kunst feltskydning.

Der var udenlandske hold fra Estland, Holland, Letland og Tyskland. Vi havede danske hold fra både Hær og Flyve Hjemmeværnet. Af de danske hold er 4 af dem fra Hjemmeværns kompagni Haderslev Nord.


Point 2017

Enkeltmand:
Se resultat HER

Hold:
Se resultat HER

Felt hurtig:
Se resultat HER


ISK 2017

28 Teams in total 112 shooters who competed in the noble art field shooting.

There were foreign teams from Estonia, Holland, Latvia and Germany. We had Danish teams from both Home Guard and the Flying Home Guard. Of the Danish teams, 4 of them are from Hjemmeværns kompagni Haderslev Nord.

Point 2017 

Single:
See Results HERE

Team:
See Results HERE

Felt fast:
See Results HERE

See the pictures HERE from International Sky Competition 2017