ISK - Halk 2018

ISK 2018

ISK 2018

International Skydekonkurrence på Halk er nu gennemført for 14 gang som Hjemmeværnskompagni Haderslev Nord er vært for. Der var i år 150 skytter og hjælpere fra store dele af verden, i år konkurede 28 hold med 4 deltager og 1 hold med 2 deltager i alt 114 skytter om at vinde International Skydekonkurrence Halk i år. Der var udenlandske hold fra Tyskland, Norge, USA, Letland, Holland samt hold fra det danske forsvaret og både Hær og Flyve Hjemmeværnet.

 

Vinderne af hold konkurrencen:

1 plads: Hold 12 - Team Koninklijke Marine 1

2 plads: Hold 9 - United States Air Force Security Forces

3 plads: Hold 3 - Latvian National Guard, Student Infantry Battalion 1

 

Vinderne af enkelt mand: 

1 plads: Evita - Latvian National Guard, Student Infantry Battalion 2

2 plads: Mareks - Latvian National Guard, Student Infantry Battalion 1

3 plads: E. - NRFK/AVRM

 

Vinderen af felthurtigskydningen: 

Robert - Luftwaffentruppenkommando I

Point 2018

Enkeltmand:
Se resultat HER

Hold:
Se resultat HER 

Felt hurtig:
Se resultat HER

International Sky Competition on Halk has now been completed for 14 times as the Home Defense Company Haderslev Nord hosts. There were 150 shooters and helpers from many parts of the world this year, this year 28 teams competed with 4 participants and 1 team with 2 participants in total 114 shooters to win the International Sky Competition Halk this year. There were foreign teams from Germany, Norway, the United States, Latvia, the Netherlands as well as teams from the Danish Defense and both Army and Flying Home Guard.

The winners of the team competition:
1 place: Team 12 - Team Koninklijke Marine 1
2 place: Hold 9 - United States Air Force Security Forces
3 place: Team 3 - Latvian National Guard, Student Infantry Battalion 1

The winners of single man:

1 place: Evita - Latvian National Guard, Student Infantry Battalion 2
2 places: Mareks - Latvian National Guard, Student Infantry Battalion 1
3 places: E. - NRFK / AVRM

The winner of the field shootout:

Robert - Air Waffle Group Command I

Point 2018

Single:
See Results HERE

Team:
See Results HERE

Felt fast:
See Results HERE